Uluslararası Diploma Programları

Gazi Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri ile ortak lisans ve yüksek lisans diploma programları yürütmekte ve bu programlarda hem Gazi Üniversitesi, hem de ABD Devlet üniversiteleri diplomaları mezunlara verilmektedir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler iki ülke üniversitelerinin diplomalarına sahip olmaktadır.

Karşılıklı gerçekleştirilen incelemeler, ziyaretler ve yoğun bir program oluşturma çalışmasının ardından, sürekli gelişme yaklaşımının bir sonucu olarak 2012 akademik yılından itibaren Gazi Üniversitesi ve ABD Üniversiteleri arasında ortak  çift diploma programları açılmıştır. Üniversiteler bu işbirliğine sadece bir ortak program olarak bakmamakta, özellikte lisansüstü eğitimde öğrenci ve öğretim üyesi değişimini de hedefleyen ve ortak araştırma projeleri odaklı ileri bilimsel işbirliğinin temeli olarak algılamaktadırlar.

 Programların avantajları şunlardır:

*             Çift diploma programına kayıtlı öğrenciler lisans eğitimlerinin iki yılını Türkiye'de Gazi Üniversitesinde, iki yılını ABD'de almaktadırlar.

*             İngilizce bilgi seviyeleri, programa başlamak için yeterli olmayan öğrenciler hazırlık eğitimlerinin ikinci yarıyılını ABD'de geçirmektedirler, böylece İngilizce'yi konuşulduğu ülkede öğrenme şansı bulmaktadırlar.

*             Programlarda üniversitelerin uzun çalışmalar sonucu, güçlü yanlarını öne çıkartarak oluşturduğu ortak müfredat uygulanmaktadır.

*             Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, hem Gazi Üniversitesi hem de ABD Üniverstesi'nden lisans ve yüksek lisans diploması almaya hak kazanacaklardır.

*             Her iki üniversiteden alınan diplomalar akredite diplomalardır.

*             Program sırasında dileyen adaylar yaz stajlarını ABD'de yapabileceklerdir.

*             Programdan mezun olan adaylar 1.5 yıl süre ile optional practical training (OPT) haklarını kullanarak, A.B.D'de çalışma şansını elde edeceklerdir.

*             Programdan mezun olan adayların, ABD'de yüksek lisans programlarında alacakları dersler, lisansta aldıkları derslere denk sayılmaktadır ve yüksek lisans programı ABD üniversitelerinde bir yıla inmektedir.

*             Programdaki öğrenciler eğitimleri boyunca çok kültürlü bir ortamda global aktörler olarak yetişeceklerdir.

 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü  ve Montana Eyalet Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve Wright State Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Wright State Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü ve Wright State Üniversitesi

Uluslararasılaşma ve Gazi Üniversitesi

 Uluslararasılaşma, Gazi üniversitesinin eğitim, araştırma, uygulama ve toplumsal hizmet etkinliklerine sürdürülebilir uluslararası, kültürlerarası etkinlikler ve paydaşlar entegre etme sürecidir. Bu süreçte,

  • Eğitim Kalitesi ve Akreditasyon
  •  Uluslararası Tanınırlığı olan Diploma
  •  Uluslararası Ortak Diploma Programları
  • Erasmus, Campus Europa ve İkili Anlaşmalarla Öğrenci Hareketliliği

önemli araçlardır.