Program Esasları

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (G.Ü.) – MONTANA STATE UNIVERSITY (MSU)

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİ

ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMI (UOLP)

GENEL TANITIM BİLGİLERİ

 

UOLP –İnşaat Mühendisliği Programı 2012 yılında eğitim–öğretime başlamış olup 2016 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Programa ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yerleştirme yöntemi ile kayıt olunur.  Program, Ankara’da bulunan Gazi Ünv. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile Amerika Birleşik Devletleri, Montana Eyaletinin Bozeman kentinde bulunan Montana State University İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından ortaklaşa yürütülmektedir. Program dili %100 İngilizcedir. Program dört yıl süreli olup ayrıca bir yıl süreli hazırlık sınıfı mevcuttur. Hazırlık sınıfı ile ilgili detaylar aşağıda açıklanmıştır. Dört yıllık lisans eğitiminin, birinci ve üçüncü sınıfları Türkiye’de Gazi Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde, ikinci ve dördüncü sınıfları ise A.B.D.’de Montana State Univ. İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde (Bozeman kentindeki yerleşkede) gerçekleştirilmektedir. Bu programda eğitim ücretli olup her yıl için ödenecek eğitim ücreti akademik dönemin başında açıklanmaktadır. MSU için ödenecek ücretler A.B.D. Doları, Gazi Ü. İçin ödenecek ücretler Türk Lirası cinsinden ilan edilmektedir.

Gazi Üniversitesi yurt imkânı sunmamaktadır. Barınma imkanları olarak devlet yurtları, özel yurtlar ve konut kiralama olarak sıralanabilir. Barınma için Gazi Ünv.’nin anlaşmalı olduğu herhangi bir kurum veya kuruluş mevcut değildir. MSU’da Bozeman kampüsü içerisinde ücreti karşılığında yurt imkânları mevcuttur. Yurt özellikleri, fiyatları ve diğer bilgiler için MSU web sayfası ziyaret edilmelidir (http://www.montana.edu/reslife/halls/). Bozeman kentinde de özel konut kiralama şeklinde barınma imkânları mevcuttur.

Programa burslu öğrenci kabulü yoktur. Her iki üniversite ile ilgili daha detaylı bilgiler;

Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ile ilgili bilgiler:   http://mf-im.gazi.edu.tr/

MSU ile ilgili bilgiler:   http://www.montana.edu/

adreslerinden temin edilebilir.

Programın işleyişini düzenlemek amacıyla her iki üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölüm Öğretim Üyelerinden birer koordinatör belirlenir. Koordinatörler her dönem açılacak derslerin ve sınavların düzenlenmesi, öğrencilerin derslerine kayıt işlemleri, öğrenci-danışman iletişimi gibi konularda  görev yaparlar.

A.B.D.’ye yapılacak ziyaretler için vize alınması zorunludur. Vize için gerekli öğrenci belgeleri MSU tarafından Gazi Ü.  Koordinatörüne posta yoluyla gönderilir. Vize ile ilgili tüm işlemlerden öğrenci sorumludur. Bu programda öğrenci olarak kayıtlı olmak vize muafiyetini sağlamaz.

UOLP Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı ve Muafiyet Şartları:

Bu programa kayıt hakkı kazanan öğrencilere yeni ders yılı başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanmış olan Yabancı Dilde Yeterlik Sınavı uygulanır. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık Programından muaf sayılarak programın birinci sınıfına başlarlar. Yeterlik sınavında başarı notu, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından bölüm derslerini tamamen İngilizce alan öğrenciler için uygulanan kriterlerin yanı sıra Montana State Üniversitesi tarafından uygulanan ACE Dil Belgesi de geçerlidir. Bu programda uygulanacak yabancı dil sınav eşdeğerliliği başarı puanları Tablo 1’de gösterilmiştir. Gazi Üniversitesi hazırlık sınavından başarılı olan öğrenciler, programın birinci sınıfına devam hakkı elde ederler fakat Montana State Üniversitesi’nde ikinci sınıfa devam etmek için Montana State Üniversitesi’nce yabancı öğrenciler için uygulanan ve uluslararası geçerliliği olan İngilizce dil şartlarını da sağlamaları gerekmektedir.

Tablo 1. Programda kayıtlı öğrencilere uygulanacak Yabancı Dil Sınav Eşdeğerlikleri tablosu

 

  

 

 

Gazi Ü.

Yabancı Dilde Yeterlik Sınavı

ETS

CAMBRIDGE

AKADEMİK VE UZMANLIK DÜZEYİ SINAVLARI

PTE

ACE Dil Belgesi

TOEFL

IBT

TOEFL

PBT

 

FCE

 

CAE

 

CPE

 

 

Programda kayıtlı öğrenciler için uygulanacak İngilizce (Y. Dil) muafiyet puanları

60

79

548

C

C

C

58

LEVEL 5

 

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan “Yabancı Dilde Yeterlik Sınavı” nda muafiyet için yeterli yabancı dil puanını alamayan veya eşdeğer yabancı dil puan şartını sağlayamayan öğrenciler bir yıl süreli hazırlık programına tabi tutulur. Hazırlık programı iki dönemden oluşur. Birinci dönem yabancı dil hazırlık programı, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan program çerçevesinde Gazi Ü.’de gerçekleştirilir. İkinci dönem yabancı dil hazırlık programı Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Montana State Üniversitesi’nde (A.C.E. Language Institute at Montana State University: http://www.cultural.org/esl/msu.php) devam eder.  A.C.E. 5. Seviyesini (Level-5) başarı ile tamamlayan öğrenciler birinci sınıfa kayıt hakkı elde ederler. Ancak Montana State Üniversitesi’nde ikinci sınıfa devam etmek için Montana State Üniversitesi’nce yabancı öğrenciler için uygulanan İngilizce dil şartlarının da sağlanması gerekmektedir. Bu şartlar; 

ACE Dil Belgesi için LEVEL 6,

TOEFL-IBT için 72

IELTS için 6.0 (ortalama) olarak belirlenmiştir.

Her iki üniversite yabancı dil şartlarını yeniden belirleme hakkına sahiptir.

 

Programda Uygulanacak Müfredat ve Ön Şartlar

UOLP’de hazırlık programını başarı ile tamamlayan veya eşdeğer puanlar ile yabancı dil puan şartlarını sağlayarak birinci sınıfa kayıt hakkı kazanan öğrencilere uygulanacak müfredat Tablo 2.’de gösterilmiştir. Her iki bölümün normal öğrenim programında uygulanan ön şartlar UOLP için de geçerlidir. Gazi Ü. İnşaat Mühendisliği önşartlar tablosu

http://mf-im.gazi.edu.tr/posts/view/title/onsartlar-4632 adresinden görülebilir.  MSU İnşaat Mühendisliği önşartları bölüm koordinatörlerinden öğrenilebilir.

 

Tablo 2. Dört yıl eğitim süresi için İnşaat Mühendisliği UOLP müfredatı

Birinci Yıl- Gazi Ü.

 

Dersin Adı

Ders Kodu

Kredi

 

Güz (15)

Physics 1

FIZ 103

4

 

Turkish 1

TÜR-101

0

Gazi Ü.’de Zorunlu

Chemistry

KIM 103

4

 

Chemistry Laboratory

KIM 151

2

 

Mathematics 1

MAT 101

4

 

Introduction to Civil Engineering

IM 101

2

 

Princ. Atatürk and Revolution History 1

TAR 101

0

Gazi Ü.’de Zorunlu

Bahar (15)

Basic Computer and Programming

IM 102

3

 

Tech Drawing for Civil Engineers

IM 116

3      

 

 

Physic Laboratory

FIZ 156

1

 

Physics 2

FIZ 104

4

 

Turkish 2

TÜR-102

0

Gazi Ü.’de Zorunlu

Mathematics 2

MAT 102

4

 

Princ Atatürk and Revolution History 2

TAR 102

0

Gazi Ü.’de Zorunlu

İkinci Yıl-MSU

Güz(17)

Statics

EGEN 201

3

MSU.’da Zorunlu

Seminar

COMX 111US

3

MSU.’da Zorunlu

College Writing I

WRIT 101W

3

MSU.’da Zorunlu

Chemistry II

CHMY 143

4

 

Multivariable Calculus

M 273

4

 

Bahar(16)

Dynamics

EGEN 202

3

MSU.’da Zorunlu

Mechanics of Materials

EGEN 205

3

MSU.’da Zorunlu

Prof Business Comm.

BMGT 205

3

MSU.’da Zorunlu

Introduction to Engineering Design

EGEN 310R

3

MSU.’da Zorunlu

Differential Equations

M 274

4

 

 

 

Summer Practice 1 (Yaz Stajı)

IM 200

0

 

Tablo 2. Dört yıl eğitim süresi için UOLP müfredatı (devamı).

 

Üçüncü Yıl- Gazi Ü.

Güz (21)

Surveying

IM 353

3

 

Strength of Materials 2

IM 323

3

 

Numerical Analysis

IM 343

3

 

Transportation Engineering

IM 351

3

 

Soil Mechanics 1

IM 361

3

 

Fluid Mechanics

IM 371

3

 

Structural Analysis 1

IM 383

3

 

Bahar (24)

Design of Transportation Structures

IM 352

3

 

Materials of Construction

IM 386

4

 

Hydrology

IM 372

3

 

Soil Mechanics 2

IM 364

4

 

Hydromechanics

IM 376

4

 

Structural Analysis 2

IM 384

3

 

Reinforced Concrete 1

IM 388

3

 

 

 

Summer Practice 2 (Yaz Stajı)

IM 300

0

 

Dördüncü Yıl -MSU

Güz (15)

Engr Prob. Statistics

EGEN 350

2

İM225E

Intro Environ Engr

EENV 340

3

İM430

Construction Practice

ECIV 308

3

İM231

Professional Practice and Ethics

ECIV 401

1

MSU.’da Zorunlu

Senior Design I

ECIV 489

2

MSU.’da Zorunlu

Earth System Sciences

ERTH 101

4

İM263

Bahar (17)

Economic Way of Thinking

ECNS 101IS

3

ENM466

Engineering Economics

EGEN 325

3

İM462

Prof Elec (D) ECIV 414,415,416,484

PE (Design)

3

MSU.’da Zorunlu

Prof Elec

PE

3

MSU.’da Zorunlu

Intro International Business

BGEN 242D

3

ENM369

Senior Design 2

ECIV 499

2

MSU.’da Zorunlu

FE exam

EGEN 488

0

MSU.’da Zorunlu                        

     

Toplam Kredi

141   

 

Tablo 2’de verilen müfredatta normal akışın dışında MSU veya Gazi Ü.’den alınacak derslerin karşı üniversite tarafından eşdeğer kabul edilme (bir ders yerine saydırma) şartları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

Tablo 2’de verilen ortak müfredatın Montana S.U. derslerinden gri renkle koyulaştırılmış olan dersler MSU’da alınması ve geçilmesi zorunlu derslerdir. MSU derslerinden gri renkle koyulaştırılmamış derslerden en fazla 7 krediye kadar olanı Gazi Ü.’ce önerilen dersler ile eşdeğer sayılabilir.   Ancak;

  1. Bu alınacak derslerin uygunluğu için hem Gazi Ü. İnşaat Müh. Böl. Koordinatörü hem de MSU İnşaat Müh. Böl. Koordinatörünün yazılı izinlerinin alınması ve
  2. Gazi Ü. ve MSU İnşaat Müh. Programlarının ön şartlarını yerine getirmesi zorunludur.   

Tablo 2’de verilen Gazi Ü. derslerinden gri renkle koyulaştırılmış olan dersler Gazi Ü.’de alınması ve geçilmesi zorunlu derslerdir. Gazi Ü. derslerinden gri renkle koyulaştırılmamış derslerden en fazla 7 krediye kadar olanı MSU tarafından önerilen dersler ile eşdeğer sayılabilir.  Ancak;

  1. Bu alınacak derslerin uygunluğu için hem Gazi Ü. İnşaat Müh. Böl. Koordinatörü  hem de MSU İnşaat Müh. Böl. Koordinatörünün yazılı izinlerinin alınması ve
  2. Gazi Ü. ve MSU İnşaat Müh. Programlarının ön şartlarını yerine getirmesi zorunludur.   

Eşdeğer ders(ler)in açılması konusu Bölüm Koordinatörünün görüşü ile Bölüm Başkanlığı’nca kararlaştırılır.

Eşdeğer derslerin bulunması konusunda öğrenci sorumludur. Her iki üniversitede (bölümlerde)  uygun eşdeğer dersin mevcut olması garantisi yoktur.

Seçmeli derslerin seçimi danışmanların uygun görüşlerinin alınması ile mümkündür. Danışman onayı ile ders onayları yapılmış sayılır. 

Stajlar

IM200 Staj-I ve IM300 Staj-II isimli iki adet yaz stajının başarı durumunun tespitinden Gazi Ü. sorumludur. Her bir staj 25 iş günü olarak gerçekleştirilecektir. Stajlar ile ilgili yapılacak düzenlemeler Gazi Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir.

Öğrenci talebi halinde stajlarını Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirebilir. Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilecek stajda aşağıdaki şartlar aranmaktadır:

a)MSU’da staj için gerekli derse kayıt olunması,

b)Staj için kayıt yapılan dersin başarı durumunun (transkript ile) belgelenmesi,

c)Gazi Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu tarafından istenilebilecek staj belgelerinin sağlanması.

Stajlar ile ilgili detaylı bilgiler http://mf-im.gazi.edu.tr/posts/view/title/stajlar-4625 adresinden incelenebilir.

 

Bilgi için:

Yrd.Doç.Dr. Önder KOÇYİĞİT

UOLP Bölüm Koordinatörü

e-posta:  konder@gazi.edu.tr

Tel : (312)-582 3230

 

Araş. Gör. Murat AYHAN

UOLP’den sorumlu Bölüm Araştırma Görevlisi

e-posta:  muratayhan@gazi.edu.tr

Tel : (312)-582 3255