Hazırlık Eğitimi

 

UOLP Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı ve Muafiyet Şartları:

Bu programa kayıt hakkı kazanan öğrencilere yeni ders yılı başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanmış olan Yabancı Dilde Yeterlik Sınavı uygulanır. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık Programından muaf sayılarak programın birinci sınıfına başlarlar. Yeterlik sınavında başarı notu, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından bölüm derslerini tamamen İngilizce alan öğrenciler için uygulanan kriterlerin yanı sıra Montana State Üniversitesi tarafından uygulanan INTERLINK Dil Belgesi de geçerlidir. Bu programda uygulanacak yabancı dil sınav eşdeğerliliği başarı puanları Tablo 1’de gösterilmiştir. Gazi Üniversitesi hazırlık sınavından başarılı olan öğrenciler, programın birinci sınıfına devam hakkı elde ederler fakat Montana State Üniversitesi’nde ikinci sınıfa devam etmek için Montana State Üniversitesi’nce yabancı öğrenciler için uygulanan ve uluslararası geçerliliği olan İngilizce dil şartlarını da sağlamaları gerekmektedir.

Tablo 1. Programda kayıtlı öğrencilere uygulanacak Yabancı Dil Sınav Eşdeğerlikleri tablosu

 

 

Gazi Ü. Yabancı Dilde Yeterlik Sınavı

ETS

CAMBRIDGE AKADEMİK VE UZMANLIK DÜZEYİ SINAVLARI

PTE

INTERLINK  Dil Kursu

TOEFL
IBT

TOEFL
PBT

FCE

CAE

CPE

 

Reading and Writing 

Communication

İngilizce muafiyet puanları

60

79

548

C

C

C

58

LEVEL 5

LEVEL 5

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan “Yabancı Dilde Yeterlik Sınavı” nda muafiyet için yeterli yabancı dil puanını alamayan veya eşdeğer yabancı dil puan şartını sağlayamayan öğrenciler bir yıl süreli hazırlık programına tabi tutulur. Hazırlık programı iki dönemden oluşur. Birinci dönem yabancı dil hazırlık programı, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan program çerçevesinde Gazi Ü.’de gerçekleştirilir. İkinci dönem yabancı dil hazırlık programı Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Montana State Üniversitesi’nde (I.L.C. Interlink Language Institute at Montana State University: http://www.cultural.org/esl/msu.php) devam eder.  I.L.C. 5. Seviyesini (Level-5) başarı ile tamamlayan öğrenciler birinci sınıfa kayıt hakkı elde ederler. Ancak Montana State Üniversitesi’nde ikinci sınıfa devam etmek için Montana State Üniversitesi’nce yabancı öğrenciler için uygulanan İngilizce dil şartlarının da sağlanması gerekmektedir. Bu şartlar; 

INTERLINK Dil Belgesi için LEVEL 6,

TOEFL-IBT için 72

IELTS için 6.0 (ortalama) olarak belirlenmiştir.

Her iki üniversite yabancı dil şartlarını yeniden belirleme hakkına sahiptir.