Dersler ve İçerikleri

 

Programda Uygulanacak Müfredat ve Ön Şartlar

Montana UOLP öğrencilerinin, Montana State Üniversitesindeki eğitimlerine ikinci sınıf olarak devam edebilmeleri için hem birinci sınıf ikinci dönemi hemde birinci sınıf genel ortalamalarının 2.00 veya üzeri olması gerekmektedir. Bu koşulu sağlayamayan öğrenciler, ikinci sınıfa başlamak üzere Montana State Üniversitesince kabul edilmeyecektir. Bu düzenleme 2017-2018 eğitim öğretim yılında birinci sınıfa başlayan ve sonrası tüm öğrencilere uygulanacaktır. 

UOLP’de hazırlık programını başarı ile tamamlayan veya eşdeğer puanlar ile yabancı dil puan şartlarını sağlayarak birinci sınıfa kayıt hakkı kazanan öğrencilere uygulanacak müfredat Tablo 2.’de gösterilmiştir. Her iki bölümün normal öğrenim programında uygulanan ön şartlar UOLP için de geçerlidir. Gazi Ü. İnşaat Mühendisliği önşartlar tablosu http://mf-im.gazi.edu.tr/posts/view/title/onsartlar-4632 adresinden görülebilir.  MSU İnşaat Mühendisliği önşartları bölüm koordinatörlerinden öğrenilebilir.

 

 

Tablo 2. Dört yıl eğitim süresi için İnşaat Mühendisliği UOLP müfredatı

Birinci Yıl- Gazi Ü.

 

Dersin Adı

Ders Kodu

Kredi

 

Güz (15)

Physics 1

FIZ 103

4

 

Turkish 1

TÜR-101

0

Gazi Ü.’de Zorunlu

Chemistry

KIM 103

4

 

Chemistry Laboratory

KIM 151

1

 

Mathematics 1

MAT 101

4

 

Introduction to Civil Engineering

IM 101

2

 

Princ. Atatürk and Revolution History 1

TAR 101

0

Gazi Ü.’de Zorunlu

Bahar (15)

Basic Computer and Programming

IM 102

3

 

Tech Drawing for Civil Engineers

IM 116

3

 

 

Physic Laboratory

FIZ 156

1

 

Physics 2

FIZ 104

4

 

Turkish 2

TÜR-102

0

Gazi Ü.’de Zorunlu

Mathematics 2

MAT 102

4

 

Princ Atatürk and Revolution History 2

TAR 102

0

Gazi Ü.’de Zorunlu

İkinci Yıl-MSU

Güz(17)

Statics

EGEN 201

3

MSU.’da Zorunlu

Seminar

COMX 111US

3

MSU.’da Zorunlu

College Writing I

WRIT 101W

3

MSU.’da Zorunlu

Chemistry II

CHMY 143

4

 

Multivariable Calculus

M 273

4

 

Bahar(16)

Dynamics

EGEN 202

3

MSU.’da Zorunlu

Mechanics of Materials

EGEN 205

3

MSU.’da Zorunlu

Prof Business Comm.

BMGT 205

3

MSU.’da Zorunlu

Introduction to Engineering Design

EGEN 310R

3

MSU.’da Zorunlu

Differential Equations

M 274

4

 

 

 

Summer Practice 1 (Yaz Stajı)

IM 200

0

 

Tablo 2. Dört yıl eğitim süresi için UOLP müfredatı (devamı).

 

Üçüncü Yıl- Gazi Ü.

Güz (21)

Surveying

IM 353

3

 

Strength of Materials 2

IM 323

3

 

Numerical Analysis

IM 343

3

 

Transportation Engineering

IM 351

3

 

Soil Mechanics 1

IM 361

3

 

Fluid Mechanics

IM 371

3

 

Structural Analysis 1

IM 383

3

 

Bahar (24)

Design of Transportation Structures

IM 352

3

 

Materials of Construction

IM 386

4

 

Hydrology

IM 372

3

 

Soil Mechanics 2

IM 364

4

 

Hydromechanics

IM 376

4

 

Structural Analysis 2

IM 384

3

 

Reinforced Concrete 1

IM 388

3

 

 

 

Summer Practice 2 (Yaz Stajı)

IM 300

0

 

Dördüncü Yıl -MSU

Güz (15)

Engr Prob. Statistics

EGEN 350

2

İM225E

Intro Environ Engr

EENV 340

3

İM430

Construction Practice

ECIV 308

3

İM231

Professional Practice and Ethics

ECIV 401

1

MSU.’da Zorunlu

Senior Design I

ECIV 489

2

MSU.’da Zorunlu

Earth System Sciences

ERTH 101

4

İM263

Bahar (17)

Economic Way of Thinking

ECNS 101IS

3

ENM466

Engineering Economics

EGEN 325

3

İM462

Prof Elec (D) ECIV 414,415,416,484

PE (Design)

3

MSU.’da Zorunlu

Prof Elec

PE

3

MSU.’da Zorunlu

Intro International Business

BGEN 242D

3

ENM369

Senior Design 2

ECIV 499

2

MSU.’da Zorunlu

FE exam

EGEN 488

0

MSU.’da Zorunlu

     

Toplam Kredi

140

 

Tablo 2’de verilen müfredatta normal akışın dışında MSU veya Gazi Ü.’den alınacak derslerin karşı üniversite tarafından eşdeğer kabul edilme (bir ders yerine saydırma) şartları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

Tablo 2’de verilen ortak müfredatın Montana S.U. derslerinden gri renkle koyulaştırılmış olan dersler MSU’da alınması ve geçilmesi zorunlu derslerdir. MSU derslerinden gri renkle koyulaştırılmamış derslerden en fazla 7 krediye kadar olanı Gazi Ü.’ce önerilen dersler ile eşdeğer sayılabilir.   Ancak;

  1. Bu alınacak derslerin uygunluğu için hem Gazi Ü. İnşaat Müh. Böl. Koordinatörü hem de MSU İnşaat Müh. Böl. Koordinatörünün yazılı izinlerinin alınması ve
  2. Gazi Ü. ve MSU İnşaat Müh. Programlarının ön şartlarını yerine getirmesi zorunludur.   

Tablo 2’de verilen Gazi Ü. derslerinden gri renkle koyulaştırılmış olan dersler Gazi Ü.’de alınması ve geçilmesi zorunlu derslerdir. Gazi Ü. derslerinden gri renkle koyulaştırılmamış derslerden en fazla 7 krediye kadar olanı MSU tarafından önerilen dersler ile eşdeğer sayılabilir.  Ancak;

  1. Bu alınacak derslerin uygunluğu için hem Gazi Ü. İnşaat Müh. Böl. Koordinatörü  hem de MSU İnşaat Müh. Böl. Koordinatörünün yazılı izinlerinin alınması ve
  2. Gazi Ü. ve MSU İnşaat Müh. Programlarının ön şartlarını yerine getirmesi zorunludur.   

Eşdeğer ders(ler)in açılması konusu Bölüm Koordinatörünün görüşü ile Bölüm Başkanlığı’nca kararlaştırılır.

Eşdeğer derslerin bulunması konusunda öğrenci sorumludur. Her iki üniversitede (bölümlerde)  uygun eşdeğer dersin mevcut olması garantisi yoktur.

Seçmeli derslerin seçimi danışmanların uygun görüşlerinin alınması ile mümkündür. Danışman onayı ile ders onayları yapılmış sayılır. 

 

Bilgi için:

Yrd.Doç.Dr. Önder KOÇYİĞİT

UOLP Bölüm Koordinatörü

e-posta:  konder@gazi.edu.tr

Tel : (312)-582 3230

 

Araş. Gör. Murat AYHAN

UOLP’den sorumlu Bölüm Araştırma Görevlisi

e-posta:  muratayhan@gazi.edu.tr

Tel : (312)-582 3255